Встречи декана со студентами

 

Встреча декана со студентами 19.10.2023  

Встреча декана со студентами 13.10.2023  

Встреча декана со студентами 15.09.2023  

Встреча декана со студентами 13.09.2023  

Встреча декана со студентами 01.09.2023 

Встреча декана со студентами 03.07.2023  

Встреча декана со студентами 08.06.2023  

Встреча декана со студентами 24.05.2023  

Встреча декана со студентами 28.04.2023  

Встреча декана со студентами 26.04.2023  

Встреча декана со студентами 10.03.2023  

Встреча декана со студентами 21.02.2023  

Встреча декана со студентами 20.01.2023  

Встреча декана со студентами 26.12.2022   

Встреча декана со студентами 30.11.2022   

Встреча декана со студентами 18.11.2022   

Встреча декана со студентами 27.10.2022  

Встреча декана со студентами 10.10.2022  

Встреча декана со студентами 21.09.2022  

Встреча декана с аспирантами 21.09.2022 

Встреча декана со студентами 27.06.2022 

Встреча декана со студентами 20.05.2022  

Встреча декана со студентами 21.04.2022 

Встреча декана со студентами 24.03.2022 

Встреча декана со студентами 18.03.2022 

Встреча декана со студентами 02.03.2022 

Встреча декана со студентами 22.02.2022 

Встреча декана со студентами 12.01.2022 

Встреча декана со студентами 21.12.2021 

Встреча декана со студентами 11.11.2021

Встреча декана со студентами 25.10.2021 

Встреча декана со студентами 30.09.2021  

Встреча декана со студентами 29.03.2021  

Встреча декана со студентами 03.03.2021 

Встреча декана со студентами 24.12.2020

Встреча декана со студентами 09.12.2020 

Встреча декана со студентами 30.11.2020 

Встреча декана со студентами 26.11.2020

Встреча декана со студентами 12.11.2020 

Встреча декана со студентами 21.10.2020